Regulamente campanii si promotii

 

REGULAMENT TOMBOLA PRIMĂVERII
TABITA TOUR & PTT EXPRESS BY FILADELFIA GROUP

 

SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI ȘI REGULAMENTUL OFICIAL

1.1. Organizatorul tombolei (denumită în continuare „Campanie”) este TABITA TOUR S.R.L. (sub denumirea comercială Tabita Tour), cu sediul în Bistrița, Calea Moldovei nr. 18, județul Bistrița-Năsăud, România, cod unic de înregistrare RO 15027110, înregistrată la Registrul Comerțului cu numărul J06/395/2002, (denumit în continuare „Organizator”) 

și 

POȘTA TABITA TOUR S.R.L. (sub denumirea comercială PTT Express - by Filadelfia Group), cu sediul în Bistrița, Calea Moldovei nr. 18, județul Bistrița-Năsăud, România, cod unic de înregistrare RO 42927194, înregistrată la Registrul Comerțului cu numărul J6/747/2020, (denumit în continuare „Co-organizator”).

1.2. Campania se va derula conform prevederilor prezentului Regulament, (denumit în continuare „Regulament”) care este obligatoriu pentru toți participanții.

1.3. Organizatorul își rezerva dreptul de a modifica / completa și/sau schimba Regulamentul Oficial, precum și dreptul de a suspenda și/sau înceta desfășurarea Campaniei, cu condiția înștiințării prealabile a participantilor înscriși cu privire la orice modificare din prevederile acestuia.

1.4. Regulamentul Oficial este întocmit și va fi adus la cunoștința publicului prin publicarea acestuia în agențiile Tabita Tour. Regulamentul este disponibil gratuit oricărui solicitant.

 

SECȚIUNEA 2. LOCUL ȘI DURATA DESFĂȘURĂRII CAMPANIEI

2.1. Tombola primăverii se va desfășura în perioada 1 aprilie - 31 mai 2021.
2.2. Tombola primăverii va fi comunicată / se va desfășura în agențiile proprii Tabita Tour, pe site-ul www.tabitatour.ro, dar și pe paginile de Facebook și Instagram Tabita Tour și PTT Express - by Filadelfia Group.

SECȚIUNEA 3. DREPTURI ȘI CONDIȚIILE DE PARTICIPARE 

3.1. Campania este accesibilă tuturor persoanelor fizice, indiferent de naționalitate, domiciliu, rasă, sex sau religie, care respectă prezentul regulament și au peste 18 ani.

3.2. La aceasta Campanie nu pot participa angajați ai Organizatorului și ai tuturor celorlalte companii implicate în această acțiune, precum și rudele de gradul I ale acestora. 

3.3. Participarea la acest Campanie are valoare de acceptare integrală, liber consimțită și în afara oricărei constrângeri a prevederilor prezentului regulament. 

3.4. Dreptul de participare la Campanie este anulat automat în situația în care o persoană furnizează date sau informații false, eronate sau necorespunzătoare în completarea datelor personale.

 

SECȚIUNEA 4. MECANISMUL CAMPANIEI

4.1. Desfășurare campanie:

Persoanele care călătoresc cu Tabita Tour și trimit colete internațional cu PTT Express - by Filadelfia Group, în perioada 01 aprilie - 31 mai 2021, vor fi înscrise automat la tombola primăverii.

Achiziționarea de bilete de autocar și livrarea de colete spre Spania, Italia, Franța și retur se pot face prin intermediul agențiilor proprii Tabita Tour. Biletele de autocar se pot achiziționa și online de pe site-ul www.tabitatour.ro.

Campania nu este valabilă pentru biletele de contract.

Rutele care sunt incluse în campanie: România - Spania - Italia - Franţa şi retur.


4.2. Premii oferite:

* Tabita Tour oferă 12 bilete de călătorie gratuite DUS pe una din destinațiile de pe ruta România - Spania - Italia - Franţa şi retur.

* PTT Express - by Filadelfia Group oferă 12 livrări gratuite până în 30 kg pe una din destinațiile de pe ruta România - Spania - Italia - Franţa şi retur.

* Tabita Tour și PTT Express - by Filadelfia Group  oferă 3 coşuri cadou de Paşte. Valoarea unui coș va fi până în 200 RON.

* Tabita Tour și PTT Express - by Filadelfia Group oferă în colaborare cu Vodafone România, marele permiu: Iphone 12 Pro Max.

Carateristici premiu Iphone 12 Pro Max: 

- Culoare: Graphite
- Procesor: A14 Bionic chip, Next-generation Neural Engine
- Ecran Tip Display: Super Retina XDR display; HDR display; True Tone; Wide color (P3); Haptic Touch; 2,000,000:1 contrast ratio
- Dimensiune Display: 6.7 inch
- Ecran tactil: Da
- Rezoluție ecran: 2778*1284-pixel resolution at 458 ppi
- Memorie RAM: 6 GB
- Memorie interna: ROM: 256GB
- Baterie
- Tip baterie: Baterie incorporata lithium-ion
- Durata utilizare: Video playback: Up to 20 hours; Video playback (streamed): Up to 12 hours; Audio playback: Up to 80 hours
- Sistem operare: iOS 14 
- Cameră: 12 MP
- Music Player: Da
- GPS: Da
- Email: Da

* Caracteristicile telefonului sunt cu caracter informativ.
* Apple nu este participant sau sponsor al acestei promoții.

4.3. Interval extragere premii:

- Bilete de autocar gratuite și livrări de colete gratuite

Extragerea câștigătorilor se va face la 2 săptămâni, în fiecare zi de miercuri, respectiv 14 aprilie, 28 aprilie, 12 mai, 26 mai 2021.

La fiecare extragere vor fi aleși 6 câștigători, 3 pentru bilete de autocar gratuite și 3 pentru livrări de colete gratuite. 

Toți pasagerii care au achiziționat bilete de autocar pe rute internaționale Tabita Tour, în intervalul de 2 săptămâni aferent extragerii, vor fi înscriși la extragerea pentru bilete de autocar gratuite.

Toate persoanele care au livrat colete internațional cu PTT Express - by Filadelfia Group în intervalul de 2 săptămâni aferent extragerii, vor fi înscriși la extragerea pentru livrări de colete gratuite.

Anunțarea câștigătorilor se va face pe paginile de Facebook Tabita Tour și PTT Express - by Filadelfia Group în decurs de 1-3 zile lucrătoare de la data extragerii.

Câștigătorii vor fi anunțați și telefonic și pe e-mail.

- Coșuri cadou de Paște

Extragerea câștigătorilor se va face în 26 aprilie 2021.

La extragere vor intra toți cei care achiziționat bilete de autocar și au livrat colete internațional cu noi în perioada 1 aprilie - 26 aprilie 2021.

Anunțarea câștigătorilor se va face pe paginile de Facebook Tabita Tour și PTT Express- by Filadelfia Group în decurs de 1-3 zile lucrătoare de la data extragerii.

Câștigătorii vor fi anunțați și telefonic și pe e-mail.

- Marele premiu - Iphone 12 Pro Max

Extragerea câștigătorului se va face în 02 iunie 2021.

La extragere vor intra toți cei care au achiziționat bilete de autocar și au livrat colete internațional cu Tabita Tour și PTT Express - by Filadelfia Group, în perioada 1 aprilie - 31 mai 2021.

Anunțarea marelui câștigător se va face pe paginile noastre de Facebook Tabita Tour și PTT Express- by Filadelfia Group în decurs de 1-3 zile lucrătoare de la data extragerii.

Câștigătorul va fi anunțat și telefonic și pe e-mail.

Câștigătorii vor fi extrași prin programul random.org.

4.4. Revendicare premii

 • Bilete de autocar gratuite și livrări de colete gratuite
  - Câștigătorii își pot revendica premiul din agențiile Tabita Tour. La revendicarea premiului trebuie să menţioneze numele, prenumele, CNP.
  - Doar câștigătorii își pot revendica premiul. 
  - Valabilitate călătorie sau expediere, până în 31.12.2021.
 • Coșuri cadou de Paște
  - Premiile se livrează la adresele comunicate de către câștigători.
 • Marele premiu: Iphone 12 Pro Max
  - Se  înmânează de un reprezentant Tabita Tour (în funcție de adresă) sau se livrează la adresa comunicată de către câștigător.

Premiile nu sunt transmisibile.


SECȚIUNEA 5.  RESPONSABILITĂȚI

5.1. În niciun caz Organizatorul nu va fi responsabil sau răspunzător pentru niciun fel de daune sau pierderi de orice fel, inclusiv daune directe, indirecte, incidente, subsecvente sau punitive, rezultate ca urmare a participării dvs. la acesta Campanie.


SECȚIUNEA 6. PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL.

6.1. Prin prezentul Regulament Oficial, Organizatorul și societățile comerciale implicate în organizarea Campaniei se obliga sa respecte prevederile legislației privind protecția datelor cu caracter personal respectiv, ale Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din data de 27.04.2016 privind protectia persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulatie a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (,,GDPR’’) aplicabil incepand cu 25.05.2018. Conform intelesului prevederilor Regulamentului nr. 2016/679, datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate de Organizatori, în calitate de operator. Astfel, în măsura în care doriți sa aflați mai multe informații despre cum se prelucrează datele dvs., puteți contacta Organizatorii utilizând datele de contact precizate în cadrul art.1.1. Suplimentar, Responsabilul de protectia datelor din cadrul Tabita Tour poate fi contactat la adresa de mail dataprotection@filadelfiagroup.com. 

6.2. Participanților în cadrul Campanie le sunt garantate drepturile prevăzute de Legea privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulatie a acestor date și în special cele cu privire la:

- dreptul de acces la date potrivit căruia orice persoana vizată are dreptul de a obține de la Organizator, la cerere și în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care îi privesc sunt sau nu sunt prelucrate de către Organizator;

- dreptul de opozitie potrivit căruia persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația sa particulară, ca datele care o vizează să fac obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care exista dispoziții legale contrare.

- dreptul de intervenție asupra datelor potrivit căruia orice persoana vizată are dreptul de a obține de la Organizator, la cerere și în mod gratuit: a) după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma legii, in special a datelor incomplete sau inexacte; b) după caz, transformarea în date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii; c) realizarea notificarii catre terte persoane cărora le-au fost dezvaluite datele, a oricărei operațiuni efectuate conform lit. a) sau b), dacă o asemenea notificare nu se dovedește imposibilă sau nu presupune un efort disproporționat față de interesul legitim care ar putea fi lezat.

6.3. Orice persoana care a comunicat Organizatorului, conform prezentului Regulament, datele personale, își poate exercita oricare din drepturile prevăzute mai sus (și în special dreptul de opozitie) printr-o simpla cerere, datata si semnata, adresată direct Organizatorului, la adresa acestuia indicată la Art.1.1 de mai sus.

6.4. Organizatorul se obliga de asemenea sa respecte prevederile Legii, privind protectia datelor personale atat pe durata Evenimentului, cat si ulterior acesteia pe o durată nelimitată de timp, și sa notifice către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal orice act legat de prelucrarea de date cu caracter personal realizata în legătură cu desfășurarea Campaniei.

6.5. Furnizarea datelor este facultativa și se face în scopul participării dvs. la Campanie.

6.6. Refuzul dumneavoastra determina neinscrierea datelor furnizate de dumneavoastra in baza de date a Organizatorului și implicit participarea dvs. la Campanie.

6.7. Organizatorul garantează confidențialitatea datelor personale ale Participantilor

6.8. Informații detaliate privind prelucrarea datelor cu caracter personal pot fi consultate pe pagina de internet a Tabita Tour: https://www.tabitatour.ro/pagina/confidentialitate


SECȚIUNEA 7. ÎNCETAREA CAMPANIEI

7.1. Prezenta Campanie va înceta de drept la data de 31.05.2021, ora 23:59 și poate înceta înainte de termen numai în cazul producerii unui eveniment de forță majoră - de natură a face imposibilă derularea, inclusiv în cazul imposibilității Organizatorului, din motive independente de voința sa, de a continua prezenta campanie promoțională


SECȚIUNEA 8. LITIGII 

8.1. În cazul unor litigii apărute între Organizator și participanții la Campanie, acestea vor fi soluționate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre soluționare instanțelor române competente. Legea aplicabilă este legea română.

 

CONDUCEREA,
TABITA TOUR S.R.L.
POȘTA TABITA TOUR S.R.L.