Regulamente campanii si promotii

 

REGULAMENT CAMPANIE TABITA TOUR ”Reducere și concurs cu premiu la bilete dus-întors.

 

SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI ȘI REGULAMENTUL OFICIAL

1.1. Organizatorul campaniei (denumită în continuare „Campanie”) este TABITA TOUR S.R.L. (sub denumirea comercială Tabita Tour), cu sediul în Bistrița, Calea Moldovei nr. 18, județul Bistrița-Năsăud, România, cod unic de înregistrare RO 15027110, înregistrată la Registrul Comerțului cu numărul J06/395/2002, (denumit în continuare „Organizator”).

1.2. Campania se va derula conform prevederilor prezentului Regulament (denumit în continuare „Regulament”) care este obligatoriu pentru toți participanții.

1.3. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica / completa și/sau schimba Regulamentul Oficial, precum și dreptul de a suspenda și/sau înceta desfășurarea Campaniei, cu condiția înștiințării prealabile a participanților înscriși cu privire la orice modificare din prevederile acestuia.

1.4. Regulamentul Oficial este întocmit și va fi adus la cunoștința publicului prin publicarea acestuia în agențiile Tabita Tour. Regulamentul este disponibil gratuit oricărui solicitant.

 

SECȚIUNEA 2. LOCUL ȘI DURATA DESFĂȘURĂRII CAMPANIEI

2.1. Campania se va desfășura în perioada 03 aprilie - 30 iunie 2023.

2.2. Campania va fi comunicată / se va desfășura în agențiile proprii Tabita Tour, pe site-ul www.tabitatour.ro. dar și pe paginile de Facebook și Instagram Tabita Tour.

SECȚIUNEA 3. DREPTURI ȘI CONDIȚIILE DE PARTICIPARE 

 

3.1. Campania este accesibilă tuturor persoanelor fizice, indiferent de naționalitate, domiciliu, rasă, sex sau religie, care respectă prezentul regulament și au peste 18 ani.

3.2. La această Campanie nu pot participa angajați ai Organizatorului și ai tuturor celorlalte companii implicate în această acțiune, precum și rudele de gradul I ale acestora. 

3.3. Participarea la această Campanie are valoare de acceptare integrală, liber consimțită și în afara oricărei constrângeri a prevederilor prezentului regulament. 

3.4. Dreptul de participare la Campanie este anulat automat în situația în care o persoană furnizează date sau informații false, eronate sau necorespunzătoare în completarea datelor personale.

 

SECȚIUNEA 4. MECANISMUL CAMPANIEI

4.1. Desfășurare campanie:

Persoanele care achiziționează bilete dus-întors pe rutele internaționale operate de Tabita Tour în perioada 03 aprilie - 30 iunie 2023 beneficiază de -20€ reducere/bilet dus-întors și intră automat în concurs cu premiu un telefon Samsung.

 

Biletele dus-întors se pot achiziționa online, de pe site www.tabitatour.ro sau din agențiile proprii Tabita Tour, cu plecare până la 31 decembrie 2023.

 

Clienții care nu știu dată exactă de retur, își pot achiziționa bilet dus-întors deschis și își pot modifica data de retur.

 

Câștigătorul premiului  oferit în cadrul acestei campanii nu au posibilitatea de a primi contravaloarea în bani a premiilor sau schimbarea acestora cu alte bunuri și nici să solicite schimbarea parametrilor / caracteristicilor campaniei. 

 

Campania nu este valabilă pentru clienții de contract extern. 

 

Regulamentul campaniei este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant. Pentru informații suplimentare suntem disponibili la call center 0263.215.500 în intervalul L-V: 07:00 - 21:00; S-D: 07:00 - 16:30.

 

Rutele care sunt incluse în campanie: România - Spania - Italia - Franţa şi retur.

 

4.2. Premii oferite:

 

 • 1 telefon Samsung Galaxy A23 5G în valoare de 1000 RON

Caracteristici premiu:

 • Culoare - negru

 • Sloturi SIM - Dual SIM

 • SIM - Nano

 • Rețea - 5G

 • Sistem operare - Android

 • Procesor

  • Tip procesor - Octa Core

  • Procesor - Snapdragon 695

 • Memorie

  • Capacitate stocare - 64GB

  • Memorie RAM - 4GB

 • Ecran

  • Tip ecran - LCD

  • Dimensiune ecran - 6.6 inch

  • Rezoluție ecran (pixeli) - 2408x1080

 • Foto video

  • Camera principală - cvadruplă

  • Rezolutie (Mp) - 50Mp + 5Mp (UltraWide) + 2Mp (Macro) + 2Mp (Depth)

  • Rezoluție video - 1920x1080

  • Blitz - da

  • Selfie camera - 8Mp

 • Date

  • Bluetooth 5.1

  • GPS - Da

  • USB-C

  • NFC - Da

 • Informații suplimentare

  • Difuzor - Da

  • Capacitate baterie (mAh)  5000

  • Autonomie convorbire 44h

  • Accesorii: cablu încărcare

  • Greutate (g) - 197

Produsul din pozele expuse în campanie sunt cu titlu de prezentare.

Premiul va fi cu caracteristici similare în bugetul menționat mai sus, în funcție și de produsele pe stoc găsite la furnizori.

Samsung nu este participant sau sponsor al acestei campanii.

 

4.3. Interval extragere premiu:

 • Extragerea câștigătorului se va face la începutul lunii iulie, în perioada 3 - 9 iulie 2023.

 • La extragere vor intra toți clienții care au achiziționat bilete dus-întors pe rutele internaționale operate de Tabita Tour în perioada 03 aprilie - 30 iunie 2023.

 • Anunțarea câștigătorului se va face pe paginile noastre de Facebook și Instagram în decurs de 1-3 zile lucrătoare de la data extragerii.

 • Câștigătorul va fi anunțat și telefonic și pe e-mail.

 • Câștigătorul va fi extras prin programul random.org. 

4.4. Revendicare premiu:

Se înmânează de un reprezentant Tabita Tour (în funcție de adresă) sau se livrează la adresa comunicată de către câștigător.

Premiul nu este  transmisibil.

4.5. Taxe și impozite 

Potrivit Codului Fiscal actualizat (Legea 227/2015), CAP. VIII - Venituri din premii şi din jocuri de noroc (art. 108 - art. 110), ART.110 - Determinarea impozitului aferent veniturilor din premii şi din jocuri de noroc: 

(1) Veniturile sub formă de premii se impun, prin reţinerea la sursă, cu o cotă de 10% aplicată asupra venitului net realizat din fiecare premiu. 

(2) Obligaţia calculării, reţinerii şi plăţii impozitului revine organizatorilor/plătitorilor de venituri. 

(3) Nu sunt impozabile următoarele venituri obţinute în bani şi/sau în natură: 

a) premii sub valoarea sumei neimpozabile stabilite în sumă de 600 lei, inclusiv, realizate de contribuabil pentru fiecare premiu. 

b) veniturile obţinute ca urmare a participării la jocurile de noroc caracteristice cazinourilor, cluburilor de poker, slot-machine și lozuri sub valoarea sumei neimpozabile de 66.750 lei, inclusiv, realizate de contribuabil pentru fiecare venit brut primit. 

(4) Verificarea încadrării în plafonul neimpozabil se efectuează la fiecare plată, indiferent de tipul de joc din care a fost obţinut venitul respectiv. În cazul în care venitul brut primit la fiecare plată depăşeşte plafonul neimpozabil de 66.750 lei, inclusiv, impozitarea se efectuează distinct faţă de veniturile obţinute din participarea la alte tipuri de jocuri de noroc. 

(5) Impozitul calculat şi reţinut în momentul plăţii este impozit final. 

(6) Impozitul pe venit astfel calculat şi reţinut se plăteşte la bugetul de stat până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost reţinut.

SECȚIUNEA 5.  RESPONSABILITĂȚI

5.1. În niciun caz Organizatorul nu va fi responsabil sau răspunzător pentru niciun fel de daune sau pierderi de orice fel, inclusiv daune directe, indirecte, incidente, subsecvente sau punitive, rezultate ca urmare a participării dvs. la această Campanie.

SECȚIUNEA 6. PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

6.1. Prin prezentul Regulament Oficial, Organizatorul și societățile comerciale implicate în organizarea Campaniei se obligă să respecte prevederile legislației privind protecția datelor cu caracter personal respectiv, ale Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din data de 27.04.2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (,,GDPR’’) aplicabil începând cu 25.05.2018. Conform înțelesului prevederilor Regulamentului nr. 2016/679, datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate de Organizatori, în calitate de operator. Astfel, în măsura în care doriți sa aflați mai multe informații despre cum se prelucrează datele dvs., puteți contacta Organizatorii utilizând datele de contact precizate în cadrul art.1.1. Suplimentar, Responsabilul de protecția datelor din cadrul Tabita Tour poate fi contactat la adresa de mail dataprotection@filadelfiagroup.com

 

6.2. Participanților în cadrul Campaniei le sunt garantate drepturile prevăzute de Legea privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date și în special cele cu privire la:

 • dreptul de acces la date potrivit căruia orice persoana vizată are dreptul de a obține de la Organizator, la cerere și în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care îi privesc sunt sau nu sunt prelucrate de către Organizator.

 • dreptul de opoziție potrivit căruia persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația sa particulară, ca datele care o vizează să fac obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care exista dispoziții legale contrare.

 • dreptul de intervenție asupra datelor potrivit căruia orice persoana vizată are dreptul de a obține de la Organizator, la cerere și în mod gratuit: 

a) după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conforma legii, in special a datelor incomplete sau inexacte; 

b) după caz, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conforma legii; c) realizarea notificării către terțe persoane cărora le-au fost dezvăluite datele, a oricărei operațiuni efectuate conform lit. a) sau b), dacă o asemenea notificare nu se dovedește imposibilă sau nu presupune un efort disproporționat față de interesul legitim care ar putea fi lezat.

 

6.3. Orice persoană care a comunicat Organizatorului, conform prezentului Regulament, datele personale, își poate exercita oricare din drepturile prevăzute mai sus (și în special dreptul de opoziție) printr-o simpla cerere, datata si semnata, adresată direct Organizatorului, la adresa acestuia indicată la Art.1.1 de mai sus.

 

6.4. Organizatorul se obligă de asemenea să respecte prevederile Legii, privind protecția datelor personale atat pe durata Evenimentului, cat si ulterior acesteia pe o durată nelimitată de timp, și sa notifice către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal orice act legat de prelucrarea de date cu caracter personal realizata în legătură cu desfășurarea Campaniei.

 

6.5. Furnizarea datelor este facultativa și se face în scopul participării dvs. la Campanie.

 

6.6. Refuzul dumneavoastră determină neînscrierea datelor furnizate de dumneavoastră în baza de date a Organizatorului și implicit participarea dvs. la Campanie.

 

6.7. Organizatorul garantează confidențialitatea datelor personale ale Participanților.

 

6.8. Informații detaliate privind prelucrarea datelor cu caracter personal pot fi consultate pe pagina de internet a Tabita Tour: https://www.tabitatour.ro/pagina/confidentialitate

 

SECȚIUNEA 7. ÎNCETAREA CAMPANIEI

7.1. Prezenta Campanie va înceta de drept la data de 30.06.2023, ora 23:59 și poate înceta înainte de termen numai în cazul producerii unui eveniment de forță majoră - de natură a face imposibilă derularea, inclusiv în cazul imposibilității Organizatorului, din motive independente de voința sa, de a continua prezenta campanie promoțională.

SECȚIUNEA 8. LITIGII 

8.1. În cazul unor litigii apărute între Organizator și participanții la Campanie, acestea vor fi soluționate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre soluționare instanțelor române competente. Legea aplicabilă este legea română.

 

CONDUCEREA,
TABITA TOUR S.R.L.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

REGULAMENT PROMOTIE TABITA TOUR  "VOUCHER 10 EURO + 60 KG GRATIS LA BAGAJ" 

SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI ȘI REGULAMENTUL OFICIAL

1.1. Organizatorul promoției (denumită în continuare „Campanie”) este TABITA TOUR S.R.L. (sub denumirea comercială Tabita Tour), cu sediul în Bistrița, Calea Moldovei nr. 18, județul Bistrița-Năsăud, România, cod unic de înregistrare RO 15027110, înregistrată la Registrul Comerțului cu numărul J06/395/2002, (denumit în continuare „Organizator”) 

1.2. Campania se va derula conform prevederilor prezentului Regulament, (denumit în continuare „Regulament”) care este obligatoriu pentru toți participanții.

1.3. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica / completa și/sau schimba Regulamentul Oficial, precum și dreptul de a suspenda și/sau înceta desfășurarea Campaniei, cu condiția înștiințării prealabile a participailor înscriși cu privire la orice modificare din prevederile acestuia.

SECȚIUNEA 2. LOCUL ȘI DURATA DESFĂȘURĂRII CAMPANIEI

2.1. Campania se va desfășura în perioada 2 martie - 28 aprilie 2023.

2.2. Campania va fi comunicată / se va desfășura în agențiile proprii Tabita Tour, pe site-ul www.tabitatour.ro, dar și pe paginile de Facebook și Instagram Tabita Tour.

SECȚIUNEA 3. DREPTURI ȘI CONDIȚII DE PARTICIPARE 

3.1. Campania este accesibilă tuturor persoanelor fizice, indiferent de naționalitate, domiciliu, rasă, sex sau religie, care respectă prezentul regulament și au peste 18 ani.

3.2. La această Campanie nu pot participa angajați ai Organizatorului și ai tuturor celorlalte companii implicate în această acțiune, precum și rudele de gradul I ale acestora. 

3.3. Participarea la această Campanie are valoare de acceptare integrală, liber consimțită și în afara oricărei constrângeri a prevederilor prezentului regulament. 

3.4. Dreptul de participare la Campanie este anulat automat în situația în care o persoană furnizează date sau informații false, eronate sau necorespunzătoare în completarea datelor personale.

SECȚIUNEA 4. MECANISMUL CAMPANIEI

4.1. Desfășurare campanie:

Persoanele care călătoresc în perioada 2 martie - 28 aprilie 2023 pe ruta România -> Italia, Franța, Spania primesc un voucher 10 euro + 60 kg gratis la bagajul de cală.

Beneficiile voucher-ului se pot folosi pentru biletul de retur, ruta Spania, Franța, Italia -> România până la 31.12.2023.

Voucher-ul se aplică doar pentru un singur bilet dus și nu se cumulează cu alte oferte speciale.

Câștigătorii reducerii oferite în cadrul acestei campanii nu au posibilitatea de a primi contravaloarea în bani a promoției sau schimbarea acestora cu alte bunuri și nici să solicite schimbarea parametrilor / caracteristicilor campaniei.

Campania nu este valabilă pentru clienții de contract extern.

Regulamentul campaniei este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant. Pentru informații suplimentare suntem disponibili la call center 0263.215.500 în intervalul L-V: 07:00 - 21:00; S-D: 07:00 - 16:30.

 4.2. Revendicare voucher

Reducerea se poate folosi doar în agențiile proprii Tabita Tour prin prezentarea voucher-ului care să conțină serie bilet (tur) și ștampila.

Beneficiile nu sunt transmisibile.

4.3. Taxe și impozite

Potrivit Codului Fiscal actualizat (Legea 227/2015), CAP. VIII - Venituri din premii şi din jocuri de noroc (art. 108 - art. 110), ART. 110 - Determinarea impozitului aferent veniturilor din premii şi din jocuri de noroc:(1) Veniturile sub formă de premii se impun, prin reţinerea la sursă, cu o cotă de 10% aplicată asupra venitului net realizat din fiecare premiu.
(2) Obligaţia calculării, reţinerii şi plăţii impozitului revine organizatorilor/plătitorilor de venituri.
(3) Nu sunt impozabile următoarele venituri obţinute în bani şi/sau în natură:
a) premii sub valoarea sumei neimpozabile stabilite în sumă de 600 lei, inclusiv, realizate de contribuabil pentru fiecare premiu.
b) veniturile obţinute ca urmare a participării la jocurile de noroc caracteristice cazinourilor, cluburilor de poker, slot-machine şi lozuri sub valoarea sumei neimpozabile de 66.750 lei, inclusiv, realizate de contribuabil pentru fiecare venit brut primit.
(4) Verificarea încadrării în plafonul neimpozabil se efectuează la fiecare plată, indiferent de tipul de joc din care a fost obţinut venitul respectiv.
În cazul în care venitul brut primit la fiecare plată depăşeşte plafonul neimpozabil de 66.750 lei, inclusiv, impozitarea se efectuează distinct faţă de veniturile obţinute din participarea la alte tipuri de jocuri de noroc.
(5) Impozitul calculat şi reţinut în momentul plăţii este impozit final.
(6) Impozitul pe venit astfel calculat şi reţinut se plăteşte la bugetul de stat până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost reţinut.

SECȚIUNEA 5.  RESPONSABILITĂȚI

5.1. În niciun caz Organizatorul nu va fi responsabil sau răspunzător pentru niciun fel de daune sau pierderi de orice fel, inclusiv daune directe, indirecte, incidente, subsecvente sau punitive, rezultate ca urmare a participării dvs. la acesta Campanie. 

SECȚIUNEA 6. PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

6.1. Prin prezentul Regulament Oficial, Organizatorul și societățile comerciale implicate în organizarea Campaniei se obliga sa respecte prevederile legislației privind protecția datelor cu caracter personal respectiv, ale Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din data de 27.04.2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (,,GDPR’’) aplicabil începând cu 25.05.2018. Conform înțelesului prevederilor Regulamentului nr. 2016/679, datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate de Organizatori, în calitate de operator. Astfel, în măsura în care doriți sa aflați mai multe informații despre cum se prelucrează datele dvs., puteți contacta Organizatorii utilizând datele de contact precizate în cadrul art.1.1. Suplimentar, Responsabilul de protecția datelor din cadrul Tabita Tour poate fi contactat la adresa de e-mail dataprotection@filadelfiagroup.com

6.2. Participanților din cadrul Campaniei le sunt garantate drepturile prevăzute de Legea privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date și în special cele cu privire la:

ldreptul de acces la date potrivit căruia orice persoana vizată are dreptul de a obține de la Organizator, la cerere și în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care îi privesc sunt sau nu sunt prelucrate de către Organizator;

ldreptul de opoziție potrivit căruia persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația sa particulară, ca datele care o vizează să fac obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care exista dispoziții legale contrare.

ldreptul de intervenție asupra datelor potrivit căruia orice persoană vizată are dreptul de a obține de la Organizator, la cerere și în mod gratuit: a) după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conforma legii, in special a datelor incomplete sau inexacte; b) după caz, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conforma legii; c) realizarea notificării către terțe persoane cărora le-au fost dezvăluite datele, a oricărei operațiuni efectuate conform lit. a) sau b), dacă o asemenea notificare nu se dovedește imposibilă sau nu presupune un efort disproporționat față de interesul legitim care ar putea fi lezat.

6.3. Orice persoană care a comunicat Organizatorului, conform prezentului Regulament, datele personale, își poate exercita oricare din drepturile prevăzute mai sus (și în special dreptul de opozițieprintr-o simplă cerere, datată și semnată, adresată direct Organizatorului, la adresa acestuia indicată la Art.1.1 de mai sus.

6.4. Organizatorul se obligă de asemenea, să respecte prevederile Legii, privind protecția datelor personale atât pe durata Evenimentului, cât și ulterior acesteia pe o durată nelimitată de timp, și să notifice către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal orice act legat de prelucrarea de date cu caracter personal realizată în legătură cu desfășurarea Campaniei.

6.5. Furnizarea datelor este facultativă și se face în scopul participării dvs. la Campanie.

6.6. Refuzul dumneavoastră determină neînscrierea datelor furnizate de dumneavoastră în baza de date a Organizatorului și implicit participarea dvs. la Campanie.

6.7. Organizatorul garantează confidențialitatea datelor personale ale Participanților.

6.8. Informații detaliate privind prelucrarea datelor cu caracter personal pot fi consultate pe pagina de internet a Tabita Tour: https://www.tabitatour.ro/pagina/confidentialitate

SECȚIUNEA 7. ÎNCETAREA CAMPANIEI

7.1. Prezenta Campanie va înceta de drept la data de 28.04.2023, ora 17:30 și poate înceta înainte de termen numai în cazul producerii unui eveniment de forță majoră - de natură a face imposibilă derularea, inclusiv în cazul imposibilității Organizatorului, din motive independente de voința sa, de a continua prezenta campanie promoțională.

SECȚIUNEA 8. LITIGII 

8.1. În cazul unor litigii apărute între Organizator și participanții la Campanie, acestea vor fi soluționate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre soluționare instanțelor române competente. Legea aplicabilă este legea română.

CONDUCEREA,

TABITA TOUR SRL

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________

 REGULAMENT PROMOȚIE TABITA TOUR - "VOUCHER 10 EURO + 60 KG GRATIS LA BAGAJ"AGENȚII ITALIA

SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI ȘI REGULAMENTUL OFICIAL

1.1. Organizatorul promoției (denumită în continuare „Campanie”) este TABITA TOUR S.R.L. (sub denumirea comercială Tabita Tour), cu sediul în Bistrița, Calea Moldovei nr. 18, județul Bistrița-Năsăud, România, cod unic de înregistrare RO 15027110, înregistrată la Registrul Comerțului cu numărul J06/395/2002, (denumit în continuare „Organizator”) 

1.2. Campania se va derula conform prevederilor prezentului Regulament, (denumit în continuare „Regulament”) care este obligatoriu pentru toți participanții.

1.3. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica / completa și/sau schimba Regulamentul Oficial, precum și dreptul de a suspenda și/sau înceta desfășurarea Campaniei, cu condiția înștiințării prealabile a participailor înscriși cu privire la orice modificare din prevederile acestuia.

SECȚIUNEA 2. LOCUL ȘI DURATA DESFĂȘURĂRII CAMPANIEI

2.1. Campania se va desfășura în perioada 2 martie - 28 aprilie 2023.

2.2. Campania va fi comunicată / se va desfășura în agențiile proprii Tabita Tour, pe site-ul www.tabitatour.ro, dar și pe paginile de Facebook și Instagram Tabita Tour.

SECȚIUNEA 3. DREPTURI ȘI CONDIȚII DE PARTICIPARE 

3.1. Campania este accesibilă tuturor persoanelor fizice, indiferent de naționalitate, domiciliu, rasă, sex sau religie, care respectă prezentul regulament și au peste 18 ani.

3.2. La această Campanie nu pot participa angajați ai Organizatorului și ai tuturor celorlalte companii implicate în această acțiune, precum și rudele de gradul I ale acestora. 

3.3. Participarea la această Campanie are valoare de acceptare integrală, liber consimțită și în afara oricărei constrângeri a prevederilor prezentului regulament. 

3.4. Dreptul de participare la Campanie este anulat automat în situația în care o persoană furnizează date sau informații false, eronate sau necorespunzătoare în completarea datelor personale.

SECȚIUNEA 4. MECANISMUL CAMPANIEI

4.1. Desfășurare campanie:

Persoanele care călătoresc în perioada 2 martie - 28 aprilie 2023 pe ruta Italia -> România primesc un voucher 10 euro + 60 kg gratis la bagajul de cală.

Beneficiile voucher-ului se pot folosi pentru biletul de retur, România -> Italia în perioada 1 mai - 30 iunie 2023.

Voucher-ul se aplică doar pentru un singur bilet dus și nu se cumulează cu alte oferte speciale.

Câștigătorii reducerii oferite în cadrul acestei campanii nu au posibilitatea de a primi contravaloarea în bani a promoției sau schimbarea acestora cu alte bunuri și nici să solicite schimbarea parametrilor / caracteristicilor campaniei.

Campania nu este valabilă pentru clienții de contract extern.

Regulamentul campaniei este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant. Pentru informații suplimentare suntem disponibili la call center 0263.215.500 în intervalul L-V: 07:00 - 21:00; S-D: 07:00 - 16:30.

 4.2. Revendicare voucher 

Reducerea se poate folosi doar în agențiile proprii prin prezentarea voucher-ului care să conțină serie bilet (tur) și ștampila.

Reducerea poate fi folosită doar de persoana care a primit voucher-ul.

4.3. Taxe și impozite

Potrivit Codului Fiscal actualizat (Legea 227/2015), CAP. VIII - Venituri din premii şi din jocuri de noroc (art. 108 - art. 110), ART. 110 - Determinarea impozitului aferent veniturilor din premii şi din jocuri de noroc:(1) Veniturile sub formă de premii se impun, prin reţinerea la sursă, cu o cotă de 10% aplicată asupra venitului net realizat din fiecare premiu.
(2) Obligaţia calculării, reţinerii şi plăţii impozitului revine organizatorilor/plătitorilor de venituri.
(3) Nu sunt impozabile următoarele venituri obţinute în bani şi/sau în natură:
a) premii sub valoarea sumei neimpozabile stabilite în sumă de 600 lei, inclusiv, realizate de contribuabil pentru fiecare premiu.
b) veniturile obţinute ca urmare a participării la jocurile de noroc caracteristice cazinourilor, cluburilor de poker, slot-machine şi lozuri sub valoarea sumei neimpozabile de 66.750 lei, inclusiv, realizate de contribuabil pentru fiecare venit brut primit.
(4) Verificarea încadrării în plafonul neimpozabil se efectuează la fiecare plată, indiferent de tipul de joc din care a fost obţinut venitul respectiv.
În cazul în care venitul brut primit la fiecare plată depăşeşte plafonul neimpozabil de 66.750 lei, inclusiv, impozitarea se efectuează distinct faţă de veniturile obţinute din participarea la alte tipuri de jocuri de noroc.
(5) Impozitul calculat şi reţinut în momentul plăţii este impozit final.
(6) Impozitul pe venit astfel calculat şi reţinut se plăteşte la bugetul de stat până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost reţinut.

SECȚIUNEA 5.  RESPONSABILITĂȚI

5.1. În niciun caz Organizatorul nu va fi responsabil sau răspunzător pentru niciun fel de daune sau pierderi de orice fel, inclusiv daune directe, indirecte, incidente, subsecvente sau punitive, rezultate ca urmare a participării dvs. la acesta Campanie.

SECȚIUNEA 6. PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

6.1. Prin prezentul Regulament Oficial, Organizatorul și societățile comerciale implicate în organizarea Campaniei se obliga sa respecte prevederile legislației privind protecția datelor cu caracter personal respectiv, ale Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din data de 27.04.2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (,,GDPR’’) aplicabil începând cu 25.05.2018. Conform înțelesului prevederilor Regulamentului nr. 2016/679, datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate de Organizatori, în calitate de operator. Astfel, în măsura în care doriți sa aflați mai multe informații despre cum se prelucrează datele dvs., puteți contacta Organizatorii utilizând datele de contact precizate în cadrul art.1.1. Suplimentar, Responsabilul de protecția datelor din cadrul Tabita Tour poate fi contactat la adresa de e-mail dataprotection@filadelfiagroup.com

6.2. Participanților din cadrul Campaniei le sunt garantate drepturile prevăzute de Legea privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date și în special cele cu privire la:

ldreptul de acces la date potrivit căruia orice persoana vizată are dreptul de a obține de la Organizator, la cerere și în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care îi privesc sunt sau nu sunt prelucrate de către Organizator;

ldreptul de opoziție potrivit căruia persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația sa particulară, ca datele care o vizează să fac obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care exista dispoziții legale contrare.

ldreptul de intervenție asupra datelor potrivit căruia orice persoană vizată are dreptul de a obține de la Organizator, la cerere și în mod gratuit: a) după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conforma legii, in special a datelor incomplete sau inexacte; b) după caz, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conforma legii; c) realizarea notificării către terțe persoane cărora le-au fost dezvăluite datele, a oricărei operațiuni efectuate conform lit. a) sau b), dacă o asemenea notificare nu se dovedește imposibilă sau nu presupune un efort disproporționat față de interesul legitim care ar putea fi lezat.

 6.3. Orice persoană care a comunicat Organizatorului, conform prezentului Regulament, datele personale, își poate exercita oricare din drepturile prevăzute mai sus (și în special dreptul de opoziție)

printr-o simplă cerere, datată și semnată, adresată direct Organizatorului, la adresa acestuia indicată la Art.1.1 de mai sus.

6.4. Organizatorul se obligă de asemenea, să respecte prevederile Legii, privind protecția datelor personale atât pe durata Evenimentului, cât și ulterior acesteia pe o durată nelimitată de timp, și să notifice către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal orice act legat de prelucrarea de date cu caracter personal realizată în legătură cu desfășurarea Campaniei.

6.5. Furnizarea datelor este facultativă și se face în scopul participării dvs. la Campanie.

6.6. Refuzul dumneavoastră determină neînscrierea datelor furnizate de dumneavoastră în baza de date a Organizatorului și implicit participarea dvs. la Campanie.

6.7. Organizatorul garantează confidențialitatea datelor personale ale Participanților.

6.8. Informații detaliate privind prelucrarea datelor cu caracter personal pot fi consultate pe pagina de internet a Tabita Tour: https://www.tabitatour.ro/pagina/confidentialitate

SECȚIUNEA 7. ÎNCETAREA CAMPANIEI

7.1. Prezenta Campanie va înceta de drept la data de 28.04.2023, ora 18:00 și poate înceta înainte de termen numai în cazul producerii unui eveniment de forță majoră - de natură a face imposibilă derularea, inclusiv în cazul imposibilității Organizatorului, din motive independente de voința sa, de a continua prezenta campanie promoțională.

SECȚIUNEA 8. LITIGII 

8.1. În cazul unor litigii apărute între Organizator și participanții la Campanie, acestea vor fi soluționate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre soluționare instanțelor române competente. Legea aplicabilă este legea română.

 

 CONDUCEREA,

TABITA TOUR SRL

___________________________________________________________________________________________________________________________________

REGULAMENT CAMPANIE GRUPURI TABITA TOUR - CUMPERI MAI MULTE BILETE, PLĂTEȘTI MAI PUȚIN” 

SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI ȘI REGULAMENTUL OFICIAL

1.1. Organizatorul campaniei (denumită în continuare „Campanie”) este TABITA TOUR S.R.L. (sub denumirea comercială Tabita Tour), cu sediul în Bistrița, Calea Moldovei nr. 18, județul Bistrița-Năsăud, România, cod unic de înregistrare RO 15027110, înregistrată la Registrul Comerțului cu numărul J06/395/2002, (denumit în continuare „Organizator”). 

1.2. Campania se va derula conform prevederilor prezentului Regulament (denumit în continuare „Regulament”) care este obligatoriu pentru toți participanții.

1.3. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica / completa și/sau schimba Regulamentul Oficial, precum și dreptul de a suspenda și/sau înceta desfășurarea Campaniei, cu condiția înștiințării prealabile a participanților înscriși cu privire la orice modificare din prevederile acestuia.  

SECȚIUNEA 2. LOCUL ȘI DURATA DESFĂȘURĂRII CAMPANIEI

2.1. Campania se va desfășura în perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2023.

2.2. Campania va fi comunicată / se va desfășura în agențiile proprii Tabita Tour, pe site-ul www.tabitatour.ro, dar și pe pagina de Facebook și Instagram Tabita Tour.

SECȚIUNEA 3. DREPTURI ȘI CONDIȚIILE DE PARTICIPARE

3.1. Campania este accesibilă tuturor persoanelor fizice, indiferent de naționalitate, domiciliu, rasă, sex sau religie, care respectă prezentul regulament și au peste 18 ani.

3.2. La aceasta Campanie nu pot participa angajați ai Organizatorului și ai tuturor celorlalte companii implicate în această acțiune, precum și rudele de gradul I ale acestora.

3.3. Participarea la această Campanie are valoare de acceptare integrală, liber consimțită și în afara oricărei constrângeri a prevederilor prezentului regulament.

3.4. Dreptul de participare la Campanie este anulat automat în situația în care o persoană furnizează date sau informații false, eronate sau necorespunzătoare în completarea datelor personale.

SECȚIUNEA 4. MECANISMUL CAMPANIEI

4.1. Desfășurare campanie

Grupurile de minim 5 persoane care achiziționează bilete din agențiile proprii Tabita Tour din România au parte de extrabeneficiile de mai jos: 

lReducere de la -25 euro/grup

exemplu: pentru un grup de minim 5 persoane facem o reducere de 25 euro (5x5 euro/persoană) 

se aplică 5 euro/persoană, indiferent din câte persoane este format grupul

lBONUS! Voucher de 10 euro pentru un grup de minim 5 persoane, pe care îl poate folosi pentru o livrare internațională de minim 20 kg spre Spania, Italia, Franța până la 31 decembrie 2023.

exemplu: pentru un grup de minim 5 persoane liderul de grup primește un voucher de 10 euro (5x2 euro/persoană)

se aplică 2 euro/persoană, indiferent din câte persoane este format grupul  

Campania nu este valabilă pentru biletele de contract.

Câștigătorii promoției oferite în cadrul acestei campanii nu au posibilitatea de a primi contravaloarea în bani a promoției sau schimbarea acestora cu alte bunuri și nici să solicite schimbarea parametrilor / caracteristicilor promoției.

4.2. Revendicare voucher

 Pentru utilizarea reducerii clientul trebuie să prezinte voucherul care conține serie bilet și ștampila, în orice agenție Tabita Tour din România.

Voucherul poate fi folosit și de o altă persoană, doar cu validarea scrisă sau verbală a deținătorului.

 SECȚIUNEA 5. RESPONSABILITĂȚI

5.1. În niciun caz Organizatorul nu va fi responsabil sau răspunzător pentru niciun fel de daune sau pierderi de orice fel, inclusiv daune directe, indirecte, incidente, subsecvente sau punitive, rezultate ca urmare a participării dvs. la această Campanie.

SECȚIUNEA 6. PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL.

6.1. Prin prezentul Regulament Oficial, Organizatorul și societățile comerciale implicate în organizarea Campaniei se obliga sa respecte prevederile legislației privind protecția datelor cu caracter personal respectiv, ale Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din data de 27.04.2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (,,GDPR’’) aplicabil începând cu 25.05.2018. Conform intelesului prevederilor Regulamentului nr. 2016/679, datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate de Organizatori, în calitate de operator. Astfel, în măsura în care doriți sa aflați mai multe informații despre cum se prelucrează datele dvs., puteți contacta Organizatorii utilizând datele de contact precizate în cadrul art. 1.1. Suplimentar, Responsabilul de protecția datelor din cadrul Tabita Tour poate fi contactat la adresa de mail dataprotection@filadelfiagroup.com.

6.2. Participanților în cadrul Campanie le sunt garantate drepturile prevăzute de Legea privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date și în special cele cu privire la: l dreptul de acces la date potrivit căruia orice persoana vizată are dreptul de a obține de la Organizator, la cerere și în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care îi privesc sunt sau nu sunt prelucrate de către Organizator; l dreptul de opoziție potrivit căruia persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația sa particulară, ca datele care o vizează să fac obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care exista dispoziții legale contrare. l dreptul de intervenție asupra datelor potrivit căruia orice persoana vizată are dreptul de a obține de la Organizator, la cerere și în mod gratuit:

a) după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conforma legii, in special a datelor incomplete sau inexacte;

b) după caz, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conforma legii;

c) realizarea notificării către terțe persoane cărora le-au fost dezvăluite datele, a oricărei operațiuni efectuate conform lit. a) sau b), dacă o asemenea notificare nu se dovedește imposibilă sau nu presupune un efort disproporționat față de interesul legitim care ar putea fi lezat.

6.3. Orice persoană care a comunicat Organizatorului, conform prezentului Regulament, datele personale, își poate exercita oricare din drepturile prevăzute mai sus (și în special dreptul de opozitie) printr-o simpla cerere, datata si semnata, adresată direct Organizatorului, la adresa acestuia indicată la Art.1.1 de mai sus.

6.4. Organizatorul se obligă de asemenea să respecte prevederile Legii, privind protecția datelor personale atât pe durata Evenimentului, cât și ulterior acesteia pe o durată nelimitată de timp, și să notifice către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal orice act legat de prelucrarea de date cu caracter personal realizata în legătură cu desfășurarea Campaniei.

6.5. Furnizarea datelor este facultativa și se face în scopul participării dvs. la Campanie.

6.6. Refuzul dumneavoastră determină neînscrierea datelor furnizate de dumneavoastră in baza de date a Organizatorului și implicit participarea dvs. la Campanie.

6.7. Organizatorul garantează confidențialitatea datelor personale ale Participanților. 

6.8. Informații detaliate privind prelucrarea datelor cu caracter personal pot fi consultate pe pagina de internet a Tabita Tour: https://www.tabitatour.ro/pagina/confidentialitate

SECȚIUNEA 7. ÎNCETAREA CAMPANIEI

7.1. Prezenta Campanie va înceta de drept la data de 31.12. 2023, ora 17:30 și poate înceta înainte de termen numai în cazul producerii unui eveniment de forță majoră - de natură a face imposibilă derularea, inclusiv în cazul imposibilității Organizatorului, din motive independente de voința sa, de a continua prezenta campanie promoțională.

 SECȚIUNEA 8. LITIGII 

8.1. În cazul unor litigii apărute între Organizator și participanții la Campanie, acestea vor fi soluționate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre soluționare instanțelor române competente. Legea aplicabilă este legea română.

 

CONDUCEREA,

TABITA TOUR S.R.L.